FÖRORDNINGAR

Copyright © Mushroom Media of Sweden

FÖRORDNINGAR TILL MILJÖBALKEN

KAP. 3 & 4 HUSHÅLLNINGSREGLERNA

KAP. 5 MILJÖKVALITETSNORMER

KAP. 6 MILJÖBEDÖMNINGAR

KAP. 7 OMRÅDESSSKYDD

KAP. 8 ARTSKYDD

KAP. 9 MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD

KAP. 10 VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR

KAP. 11 VATTENVERKSAMHET

KAP. 12 JORDBRUK och ANNAN VERKSAMHET

KAP. 13 GENTEKNIK

KAP. 14 KEMISKA PRODUKTER

 KAP. 15 AVFALL

 KAP. 26 TILLSYN OCH EGENKONTROLL

KAP. 27 AVGIFTER

KAP. 30 MILJÖSANKTIONSAVGIFTER